Đăng ký
Xác nhận
Thanh toán
Nhận e-policy
ctbh
*
*
*
*
*
*
*
*
Quan hệ * Họ tên * Ngày sinh * Giới tính * Số Căn cước * Phí BH *
Tôi đã đọc và nắm rõ Quy tắc bảo hiểm. Tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và đồng ý Giấy yêu cầu bảo hiểm này là cơ sở để BSH phát hành Giấy chứng nhận bảo hiểm.


Điều kiện tham gia bảo hiểm: BSH nhận bảo hiểm cho các đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ đủ 60 ngày tuổi đến 65 tuổi tại thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm.
BSH không nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau:

  • Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong, ung thư.
  • Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.
  • Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật (chỉ áp dụng với người tham gia bảo hiểm lần đầu hoặc tái tục không liên tục).
Lưu ý: Trẻ em dưới 6 tuổi phải tham gia kèm bố/mẹ, chương trình của con giống chương trình của bố/mẹ và phải trên cùng một số Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm đồng/thời hạn BH
Tử vong do tai nạn Chi trả 100% số tiền bảo hiểm
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn Chi trả số tiền bảo hiểm
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo tỷ lệ thương quy định tại bảng tỷ lệ thương tật với số tiền bảo hiểm) Chi trả 50% số tiền bảo hiểm
Chi phí nằm viện do tai nạn và ốm đau bệnh tật(tối đa 90 ngày/năm) Chi trả chi phí y tế thực tế không quá đồng/ngày, tối đa đồng/thời hạn bảo hiểm
Chi phí phẫu thuật do tai nạn và ốm đau bệnh tật đồng/thời hạn BH
Trợ cấp trong trường hợp tử vong liên quan đến ốm đau, bệnh tật tại cơ sở y tế theo yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền đồng/thời hạn BH